Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyła się misja ewaluacyjna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej

Data publikacji 13.04.2024

W dniu 13 kwietnia 2024 roku zakończyła się misja ewaluacyjna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Na rezultat oceny zawarty w raporcie końcowym trzeba będzie jeszcze poczekać, ale już dziś wiadomo, że członkowie misji ewaluacyjnej z uznaniem odnosili się do rangi, jaką nadano temu wydarzeniu, oraz chwalili dobrą organizację misji zarówno na etapie przygotowań, jak i w trakcie jej trwania.

Wstępna wersja raportu dotyczącego przygotowania Polski w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej zostanie przygotowana przez eksperta wiodącego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. Sporządzany raport ma ocenić stan przygotowania polskiej Policji do stosowania w praktyce m.in. postanowień Konwencji Wykonawczej Schengen, i będzie zawierał rekomendacje i sugestie mające na celu skorygowanie zidentyfikowanych obszarów, w których można dokonać ulepszeń, w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy policyjnej oraz wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen przez te służby i organy, którym nadano odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem krajowym.

Członkowie misji ewaluacyjnej odwiedzili m.in. Komendę Główną Policji w Warszawie, Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku,  Komendę Miejską Policji w Krakowie, Komendę Miejską Policji
w Toruniu, Komendę Miejską Policji w Sopocie, Policyjno-Celne Centra Współpracy w Barwinku, Korczowej i Chotebuz, Komendę Powiatową Policji w Cieszynie oraz niektóre placówki, w których służbę pełnią funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Po raz pierwszy w historii misji członkowie zespołu wizytowali urzędy miejskie i wojewódzkie. 

Podczas spotkań wielokrotnie poruszano kwestie, które dotyczyły kompetencji zarówno Policji, jak i Straży Granicznej czy Służby Celno-Skarbowej, co dowodzi jak ważna z punktu widzenia współpracy policyjnej w ramach Schengen jest ścisła współpraca wszystkich służb. 

W wizytach ewaluacyjnych wzięli udział eksperci z państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele agencji unijnych, w tym m.in. eu-LISA i Europolu.

Więcej informacji w komunikatach:

  1. Misja ewaluacyjna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej
  2. Delegacja misji ewaluacyjnej Schengen w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II
  3. Delegacja misji ewaluacyjnej Schengen na Podkarpaciu

Oprac. WWWI BMWP KGP/WWS BMWP

Powrót na górę strony