Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będą przesłuchiwać jak FBI

Data publikacji 21.01.2007

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się kolejna, 16 już edycja szkolenia "Taktyka i techniki przesłuchań metodą FBI". W szkoleniu wzięło udział piętnastu funkcjonariuszy. Od 2005 r. tajniki pracy amerykańskich agentóww w sumie poznało już 240 policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej.

Przez tydzień, piętnastoosobowa grupa funkcjonariuszy poznawała metody przesłuchań i sposoby postępowania, stosowane przez agentów FBI. Szkolenie agentów opiera się o wiedzę z zakresu nowoczesnej psychologii i umiejętności jej zastosowania w praktyce. Kolejne takie szkolenie w CSP zaplanowane jest pod koniec lutego br. Jak zawsze, weźmie w nim udział 15 policjantów.
 
Szkolenie "Taktyka i techniki przesłuchań metodą FBI" realizowane jest w polskim szkolnictwie policyjnym od 2005 roku. Jego celem jest doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań. W czerwcu 2003 r. agenci specjalni FBI przeszkolili w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie pierwszą grupę policjantów, dzieląc się z nimi doświadczeniem i umiejętnościami w przesłuchiwaniu osób. Metoda FBI wykorzystuje w przeważającej większości elementy psychologii, które przy umiejętnym wykorzystaniu doprowadzić mogą do sukcesu, polegającym na uzyskaniu informacji i ustaleniu faktów, okoliczności zdarzenia, będącego w zainteresowaniu Policji.
 
Kursy realizowane w CSP są kontynuacją i rozszerzeniem metod i technik przekazywanych w ramach szkolenia zawodowego policjantów służby kryminalnej. Zalecane jest, aby słuchacze, posiadali doświadczenie zawodowe w pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej, nie mniejsze niż 4 lata i nie większe niż 10 lat (nie więcej niż 15 lat służby w Policji).
 
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu taktyki i technik przesłuchań. Konstrukcja programu uwzględnia zasadę postępu w nauczaniu, opiera się na idei szkolenia aktywizującego oraz na doskonaleniu umiejętności zawodowych funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne i dochodzeniowo–śledcze.

Zobacz także:
Powrót na górę strony