Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesna polska Policja

Data publikacji 15.12.2010

Rok 2010, mimo niełatwej sytuacji budżetowej państwa, przyniósł kolejne inwestycje w polskiej Policji. Zakupiono m.in. 879 nowych pojazdów, 368 motocykli, prawie 15 tys. sztuk nowoczesnej broni służbowej, ponad 1,7 tys. kamizelek kuloodpornych, ponad 2 tys. hełmów i 1,5 tys. kasków ochronnych. Na remonty i inwestycje wydano ponad 150 mln złotych. Policja inwestuje w nowoczesny sprzęt i technologie poprawiające komfort i jakość pracy funkcjonariuszy, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo obywateli.

Budżet polskiej Policji

Prezentując wydatki na sprzęt i inwestycje w jakiejkolwiek instytucji, trzeba zawsze pamiętać, że ich wielkość każdorazowo uzależniona jest od możliwości budżetowych i wynikającego z nich rachunku ekonomicznego. Polska policja w 2010 roku dysponowała budżetem w wysokości ponad 7,5 mld zł, z czego na wydatki rzeczowe przeznaczono ponad 832 mln zł. Mimo że nie był to łatwy budżet, inwestowano w nowoczesny transport, przezbrojenie, teleinformatykę, bezpieczeństwo osobiste policjantów, przemundurowanie, remonty i budowy. Zdecydowanie lepiej pod tym względem wygląda budżet zaplanowany na rok 2011. Wtedy to wszystkie wydatki polskiej Policji powinny zamknąć się w kwocie ponad 8 mld 145 mln zł. Kwota ta jest zatem o ponad 543 mln zł większa aniżeli w roku poprzednim. Więcej pieniędzy przewidziano na wydatki rzeczowe (wzrost o prawie 369 mln zł), na wydatki majątkowe (ponad 147 mln zł więcej), świadczenia i płace (ponad 27 mln zł więcej). Ponadto 102 mln zł przyznano na przygotowania związane z przygotowaniem do piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012, prawie 25 mln na wdrożenie decyzji PRUM, 180 mln na inwestycje i remonty budynków i pomieszczeń służbowych, 13 mln na zabezpieczenie polskiej prezydencji w UE, a 30 mln zł na utrzymanie policyjnych systemów teleinformatycznych.

Inwestycje w nowoczesny transport

Rok 2010 to kolejny rok, w którym inwestowano w nowoczesne środki transportu. Do komend i komisariatów w całym kraju trafiło, bądź trafi w najbliższych dniach, łącznie 879 pojazdów i 368 motocykli za prawie 80 mln zł. Zakupy te pozwalają na płynną wymianę starszych, wyeksploatowanych już pojazdów. Dziś prawie połowa wszystkich samochodów policyjnych (ok. 10 tysięcy pojazdów) ma nie więcej niż trzy lata. Największe tegoroczne zakupy to: 127 nieoznakowanych Renault Megane, 120 oznakowanych Alf Romeo 159 wyposażonych w wideorejestratory, 368 motocykli marki Honda CBF 1000F, 79 oznakowanych samochodów Kia Cee'd. Tegoroczne zakupy w zakresie transportu dotyczyły także pojazdów specjalistycznych. Do dyspozycji policjantów przekazano: nowe furgony dla ekip techniki drogowej i ekologii, pojazdy – ruchome stanowiska dowodzenia, ambulanse pogotowia ruchu drogowego, furgony profilaktyczno-edukacyjnych dla ruchu drogowego, więźniarki, cysterny do przewozu paliwa lotniczego i furgony do przewożenia poczty specjalnej.

Nowoczesna broń

Przez wiele lat podstawową jednostką broni służbowej, użytkowaną przez policjantów, było przestarzałe, oddziedziczone jeszcze po Milicji Obywatelskiej P-64. Dziś jest to broń używana przez nielicznych funkcjonariuszy. Zdecydowana większość, bo aż 88%, w swojej codziennej służbie dysponuje nowoczesnymi Glockami i pistoletami P-99. Tych ostatnich w tym roku zakupiono prawie 15 tys. Oprócz tego za kwotę ponad 4 mln zł kupiono 4,5 mln sztuk amunicji.

Bezpieczeństwo osobiste policjantów

Inwestycje w nowoczesny sprzęt i wyposażenie nie mogą nie uwzględniać zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo osobiste policjantów. Na ten cel w 2010 roku przeznaczono ponad 10 mln zł, kupując m.in.: 1777 kamizelek kuloodpornych, kamuflowanych i do głębokiego kamuflażu, 2006 hełmów odłamkowo-kuloodpornych, 1580 kasków ochronnych z osłoną twarzy, ponad 800 tarcz, kombinezony antyodłamkowe dla pirotechników, płyty
balistyczne.

Wymiana umundurowania

W ramach realizacji Programu Modernizacji Policji do tej pory zawarto umowy na dostawy przedmiotów umundurowania służbowego nowego typu, o łącznej wartości ponad 39 mln zł. Za te pieniądze zakupiono i dostarczono funkcjonariuszom 30 tys. kompletów mundurów letnich i prawie 15 tys. kompletów umundurowania zimowego. Przemundurowanie wszystkich policjantów prewencji w mundury służbowe nowego typu planowane jest do
2012 roku.

Inwestycje i remonty

W 2010 roku na inwestycje i remonty przeznaczono łącznie ponad 150 mln zł, przy czym 26 mln zł pozyskano z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zaś 2,6 mln zł z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Dzięki tym pieniądzom możliwe było wybudowanie, bądź modernizacja i wyposażenie, 66 obiektów Policji (komendy, komisariaty,
szkoły Policji, oddziały prewencji). Przykładowe przedsięwzięcia zrealizowane w tym roku to: budowa obiektów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, budowa Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, przebudowa i modernizacja Komisariatu w Łapach, adaptacja i modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, remont w Szkole Policji w Słupsku, budowa Komisariatu Policji w Markach.


Zakupy zaplanowane w 2011 roku

W przyszłym roku zaplanowano kilka dużych przedsięwzięć związanych z zakupem pojazdów. Największą kwotę, bo aż 78 mln złotych, w ramach przygotowań do EURO 2012, przeznaczono na zakup 600 furgonów i 24 ambulansów sanitarnych. Z unijnych środków do Policji trafi 75 nieoznakowanych samochodów z wideorejestratorami, 15 motocykli do celów szkoleniowych oraz 8 specjalistycznych furgonów dla policjantów ruchu drogowego. Dodatkowo z Norweskiego Mechanizmu Finansowego będą pochodziły 4 duże więźniarki.

W 2011 r. planuje się też zakup sprzętu uzbrojenia, wyposażenia specjalnego i techniki policyjnej. Do komend Policji trafi 100 karabinków, 150 paralizatorów, 15 tys. sztuk ręcznych miotaczy mieszanki pieprzowej, 3 tys. kajdanek, amunicja, granaty łzawiące, granaty hukowo-błyskowe i mieszanka pieprzowa. Zakupionych zostanie też 170 ciężkich kamizelek kuloodpornych, 5,5 tys. kasków ochronnych, 2 tys. tarcz ochronnych i 50 tarcz kuloodpornych. Funkcjonariusze drogówki zyskają 90 urządzeń elektronicznych do wykrywania substancji podobnie działających do alkoholu i 20 tys. narkotesterów.

Policjanci w nadchodzącym roku otrzymają umundurowanie za kwotę 41 mln zł. Już w listopadzie br. rozpoczęto procedury przetargowe na zakup 10 tys. kompletów mundurów ćwiczebnych i 10 tys. trzewików służbowych na sumę 5,6 mln zł. Planuje się też zakup 5,5 tys. kompletów zestawów ochronnych osobistych nowej generacji o podwyższonych parametrach użytkowych.

W 2011 r. w budżecie Policji na 109 przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych zaplanowano w równych częściach 180 mln zł. Planuje się także pozyskanie w ramach działalności remontowo-inwestycyjnej 24 mln zł ze środków pozabudżetowych w ramach dofinansowań środkami samorządowymi z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz NFOŚiGW.

Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku

Mniej wypadków, mniej zabitych i mniej rannych – 2010 rok na polskich drogach

Nowe alfy romeo w policyjnych barwach
 

Powrót na górę strony