Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kijów: Konferencja w sprawie bezpieczeństwa na Euro 2012

Data publikacji 23.02.2012

Stan polskich i ukraińskich przygotowań do EURO 2012 zaprezentowano podczas Drugiej Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej, która odbyła się w Kijowie. Strona polska była reprezentowana przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

 

16 lutego 2012 roku w Kijowie odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja Uzgodnieniowa, dotycząca kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, organizowanych w Polsce i na Ukrainie. Organizatorem Konferencji było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, natomiast jej uczestnikami byli przedstawiciele państw uczestniczących w Turnieju, państw sąsiadujących i tranzytowych oraz przedstawiciele Milicji Ukrainy odpowiedzialni za przygotowania i organizację UEFA EURO 2012 w miastach-gospodarzach.

Strona Polska reprezentowana była przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego, jak również kadrę kierowniczą Policji wyższego szczebla z miast, w których będą odbywały się mecze w trakcie Turnieju (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań). Ponadto w Konferencji wzięli również udział przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP oraz koordynator ds. bezpieczeństwa w spółce PL 2012.

Konferencja w Kijowie była kontynuacją przedsięwzięć podjętych w trakcie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej, zorganizowanej 29 czerwca 2011 roku w Warszawie.

Głównym celem Konferencji było zaprezentowanie, zarówno przez stronę ukraińską, jak i polską, obecnego stanu przygotowań do Turnieju, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej współpracy policyjnej.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Krzysztof Gajewski, podziękował za zaproszenie do udziału w Konferencji, która jest kolejnym etapem przygotowań Polski i Ukrainy do tak ważnej imprezy sportowej, jaką jest UEFA EURO 2012. Podkreślił znaczenie oraz wagę współpracy międzynarodowej oraz fakt, że Policja polska będzie wspierana przez zagraniczne siły policyjne, które będą pełnić rolę doradczą, w szczególności w kontaktach z kibicami, którzy przyjadą do Polski.

W trakcie Konferencji zaprezentowany został również temat policyjnych przygotowań do Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztab Policji KGP, młodszy inspektor Dariusz Dymiński, przedstawił informacje na temat podjętych oraz zaplanowanych działań, które mają na celu przygotowanie oraz organizację zabezpieczenia Turnieju na jak najwyższym poziomie. Na zakończenie swojego wystąpienia Naczelnik Dymiński przywołał główne hasło turnieju -  "Creating History Together", zwracając tym uwagę na fakt, że to nie tylko polskie czy ukraińskie przygotowania będą miały wpływ na przebieg imprezy sportowej, ale przede wszystkim działania podejmowane wspólne ze wszystkimi państwami uczestniczącymi w Turnieju.

W trakcie Konferencji zostały omówione również takie tematy, jak: zaangażowanie zagranicznych sił policyjnych, rola oficerów łącznikowych (Team Security Liaison Officer)  w trakcie Turnieju oraz zapisy do Memorandum of Understanding, które kraje gospodarze będą podpisywały z poszczególnymi państwami uczestniczącymi w Turnieju.

pb

Szef MSW: policja gotowa na Euro 2012 >>

Powrót na górę strony
Polska Policja