Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

100 dni przed euro 2012 - przygotowania Policji

Data publikacji 28.02.2012

Powstało Policyjne Centrum Dowodzenia, stanowiące główny ośrodek zarządzający działaniami policyjnymi w czasie Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Będą w nim podejmowane decyzje i wymieniane informacje o prowadzonych w całym kraju policyjnych przedsięwzięciach związanych z Turniejem.

Policja przygotowuje się do Mistrzostw Europu w Piłce Nożnej „Euro 2012” praktycznie od czasu, gdy Polsce i Ukrainie powierzono organizację Turnieju. Od tego momentu realizowanych jest szereg ważnych przedsięwzięć, zarówno inwestycyjnych jak i organizacyjnych, mających zagwarantować bezpieczeństwo podczas tej trzeciej największej na świecie imprezy sportowej.

Dzisiaj w Legionowie koło Warszawy odbyła się prezentacja Policyjnego Centrum Dowodzenia, które jest jednym z kluczowych policyjnych projektów. Ośrodek powstał na bazie obiektów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a jego koszt wyniósł 18.517.755 złotych.

Składa się on z Centrum Dowodzenia Operacją, którego głównym zadaniem będzie skoordynowanie działań prowadzonych przez Policję w związku Euro 2012 na terenie całego kraju oraz Centrum Wymiany Informacji, które zajmie się współpracą i wymianą informacji, w szczególności międzynarodowej.

Pracownikami Centrum będą policjanci z CSP w Legionowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, KGP i komend wojewódzkich Policji.

Do pracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia zaproszeni zostali ponadto przedstawiciele służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Należą do nich między innymi Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Ochrony Kolei, a także Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W strukturze Centrum Wymiany Informacji zadania realizować będą również oficerowie zagranicznych sił wspierających działania polskiej Policji, które zostały zaproszone do współpracy na mocy międzynarodowych uregulowań. W Centrum Wymiany Informacji gościć będziemy policjantów i przedstawicieli służb porządku publicznego z Grecji, Rosji, Czech, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Chorwacji, Anglii, Holandii, Danii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Słowenii, Węgier, Austrii, Słowacji oraz Ukrainy. Policja w oparciu o przyjęte rozwiązania współpracować będzie również z przedstawicielami Interpolowskiej Grupy Wsparcia Wydarzeń Wysokiej Rangi (IMEST), których zadaniem będzie wspieranie działań i realizowanie przedsięwzięć służby kryminalnej.

Przygotowania do Turnieju stały się kolejnym z etapów modernizacji Policji. Oprócz powołania Policyjnego Centrum Dowodzenia wyremontowano szereg obiektów, które wykorzystywane będą podczas zbliżającego się Turnieju. Inwestycje budowlane dotyczą m.in. Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, obiektów CSP w Legionowie i Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie.

W związku z Euro 2012 zakupiono także 600 oznakowanych furgonów marki Mercedes Sprinter przeznaczonych dla policjantów z oddziałów prewencji w całym kraju, którzy na co dzień zapewniają ład i porządek w czasie imprez masowych. Sprawniejsze kierowanie policyjnymi siłami będzie natomiast możliwe dzięki pozyskaniu 13 ruchomych stanowisk dowodzenia. Na potrzeby Policji zakupiono też 24 ambulanse sanitarne.

Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu Turnieju otrzymali 5,5 tys. nowoczesnych kompletów tzw. zestawów przeciwuderzeniowych. Składają się one ze specjalnych kamizelek ochronnych, ochraniaczy nóg i ramion oraz rękawic.

pb

Szef MSW: policja gotowa na Euro 2012 >>
 

Film 100 dni przed euro 2012 - przygotowania Policji

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik 100 dni przed euro 2012 - przygotowania Policji (format flv - rozmiar 28.85 MB)

Powrót na górę strony