Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Laureaci konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Na Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marcina Jabłońskiego z laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Pięcioro policjantów zostało wyróżnionych za swoją postawę i zaangażowanie w walkę z przemocą w rodzinie.

Wszystkich zebranych podczas uroczystości powitał mł. insp. Marek Walczak, Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. W spotkaniu z laureatami, oprócz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych udział wzięli również Biskup Polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji ks. Józef Guzdek, Prawosławny Naczelny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Krzysztof Gajewski, a także Renata Durda – Kierownik Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, inicjatorka konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Wszystkich laureatów, ich przełożonych oraz zaproszonych gości, przywitał Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński: Policja to konglomerat wielu działań. Musimy być skuteczni, sprawni, silni, profesjonalni. Bardzo Państwu dziękuję za to, że chcecie to robić, że potraficie to robić i że macie w sobie wrażliwość – że wybraliście tę drogę funkcjonowania w Policji – bycia dzielnicowym - powiedział Komendant Główny Policji. To nie daje satysfakcji natychmiast – to są działania obliczone na długoterminowy efekt.(…) Minister Sienkiewicz w jednym z wywiadów mówił, że państwo i prawo nie może się kończyć na progu domu. Państwo jako dzielnicowi macie szansę i  możliwość ten próg przekraczać. Macie szansę współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kościołami i wszystkimi, którzy mogą dostarczyć informacji o przemocy w rodzinie. Powinniście takie informacje sprawdzać i weryfikować. Policja ma być prospołeczna. Ta prospołeczna działalność powinna się zaczynać od dobrej pracy dzielnicowych – dodał nadinsp. Marek Działoszyńki.   

Jak co roku kapituła konkursu, na postawie zgłoszeń nadesłanych m.in. przez osoby pokrzywdzone przemocą domową, wybrała pięciu policjantów, którzy w szczególny sposób angaż­­­­ują się w pomoc mieszkańcom swoich regionów. Działają wielotorowo i z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, potrafią znaleźć wyjście i udzielić wsparcia. Dodatkowo ich działania obejmują również pracę profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży.

Minione lata to pięć edycji konkursu, w których wyróżnionych zostało łącznie 25 funkcjonariuszy reprezentujących zarówno służbę prewencyjną, jak też kryminalną z jednostek organizacyjnych Policji na terenie całego kraju.

W tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” laureatami  zostali:

st. sierż. Anna Dulemba– dzielnicowa w Komisariacie Policji w Suchedniowie

st. sierż. Krystian Szylko– dyżurny w Komisariacie Policji w Lubsku

asp. Dariusz Szczepaniak– dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II Wydziału Prewencji III Komisariatu Policji w Łodzi

sierż. szt. Marcin Horbik– dzielnicowy w Komisariacie Policji w Żmigrodzie

s­­­­t. sierż. Damian Ciećwierz– dzielnicowy w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku

Pragnę przyłączyć się do słów podziękowań, gratulacji, wyrazów uznania i szacunku dla Państwa wysiłku. Minister Spraw Wewnętrznych kładzie akcent na wspieranie najsłabszych– powiedział do wyróżnionych policjantów Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. - Policja nie jest i wierzę, że nigdy nie będzie pozbawiona wrażliwości społecznej. Wierzę, że będziecie wsparciem dla tych, którzy są najsłabsi. Czasem niewiele potrzeba żeby uratować ludzkie zdrowie czy życie.

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP od 2008 roku współrealizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jak co roku nagrody laureatom wręczyła również kierownik Pogotowia "Niebieska Linia" pani Renata Durda – Chcę wam podziękować. Dajecie mi nadzieję. Pracuję kilkanaście lat w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i czasem łatwo jest tę nadzieję stracić. Ludzie mówią: po co się wtrącać! - ale kiedy przychodzi do mnie kobieta i mówi, że pomógł jej policjant wiem, że jestem na właściwym miejscu. To co robię ma sens, ale dlatego że robię to wspólnie z Wami. To Wy zainicjowaliście tę drogę, na której końcu jest bezpieczeństwo i godność  człowieka. Chce żeby część tej godności spływała także na was – miejcie świadomość, że robicie coś niesłuchanie godnego. Dziękuję tym, którzy już noszą w klapach znaczek „Policjanta, który mi pomógł” i dziękuję tym, którzy dziś go przyjmą.

Podczas spotkania, do laureatów zwrócił się również Biskup Polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji ks. Józef Guzdek – Niektórzy czerpią motywację do takiej pracy z religii, z wiary. Policja dysponuje narzędziem żeby zapobiec tragediom i pomóc, ale rozpoznanie może też płynąć od księdza, od duszpasterza – musimy współpracować – powiedział ksiądz biskup. – Trzeba pokazywać dobro i zarażać dobrem innych – dodał.

Przedsięwzięcie jakim jest konkurs „Policjant, który mi pomógł” ma na celu podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcie funkcjonariuszy podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Chodzi również o zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze oraz promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy domowej.

pt

Obchody Święta Policji na Placu Zamkowym >>

Pamięci poległych >>

Galeria zdjęć >>

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.86 MB)

Powrót na górę strony