Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Data publikacji 05.02.2014

117 policjantów z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zakończyło ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przed wyjazdem na Bałkany policjanci przez miesiąc doskonalili w Słupsku procedury, które na co dzień wykonywane będą w Kosowie. W auli Szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie kontyngentu.

W trakcie uroczystości wszyscy członkowie kontyngentu otrzymali świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu pozwalającego na pełnienie służby w misjach poza granicami kraju. Dowódca 23. zmiany kontyngentu odebrał też flagę narodową, która powiewać będzie w polskiej bazie na Bałkanach. W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej: dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Rafał Łysakowski oraz naczelnik Wydziału do spraw Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP podinsp. Ireneusz Sieńko.

Podsumowaniem miesięcznych ćwiczeń były kilkudniowe działania na poligonie wojsk NATO w Wicku Morskim koło Ustki. W takcie zajęć poligonowych policjanci ćwiczyli między innymi rozpraszanie agresywnego tłumu, udzielanie pierwszej pomocy osobom rannym znajdującym się pod odstrzałem oraz wykorzystanie granatów dymnych i gazów łzawiących. Na poligonowej strzelnicy doskonalono natomiast umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem broni długiej. Realizmu ćwiczeń dopełniły też koktajle Mołotowa, które już kilkakrotnie były używane przez agresywny tłum, wobec którego interwencje musieli podejmować polscy policjanci w Kosowskiej Mitrowicy.

W ramach ćwiczeń na terenie Szkoły Policji doskonalone były elementy służby patrolowej. Policjanci poruszali się w małych grupach po ulicach Szkoły. W trakcie patrolowania należało w odpowiedni sposób zareagować na - prowadzony w ich kierunku - ostrzał z broni palnej. W trakcie zajęć wykorzystywano ćwiczebną amunicję, prowadzono blokady dróg oraz przeszukania dużych pomieszczeń, które były zadymione i nieoświetlone.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 23. zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 polscy policjanci nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji EULEX przejęła Unia Europejska. Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest prowincją autonomiczną. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł. insp. Paweł Kurowski, a jego zastępcą - nadkom. Adrian Klejner. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 113 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, pomocnika szefa kompanii, oficera dyżurnego oraz pielęgniarki. W 23. rotacji pełnić będzie również służbę dwóch policjantów słupskiej Szkoły Policji: st. asp. Andrzej Bezulski - szef kompanii oraz asp. sztab. Jacek Radziuk, który odpowiadać będzie za łączność. Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

Policjanci ćwiczą na poligonie NATO >>

(SP w Słupsku / mj)

Film Pożegnanie XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Opis filmu: misje pokojowe, Kosowo


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Pożegnanie XXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (format flv - rozmiar 22.74 MB)

Powrót na górę strony