Biuro Spraw Wewnętrznych Policji - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji  jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
 

Aktualności BSWP

Powrót na górę strony
Polska Policja