Zgłoszenie - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Zgłoszenie

ZGŁOŚ PRZESTĘPSTWO

popełnione przez policjantów lub pracowników Policji, w tym korupcyjne

oraz

przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnionemu na szkodę Policji,

określone w art. 296–306 Kodeksu karnego

na adres e-mail:

bswp@policja.gov.pl


PAMIĘTAJ!

Nie podlega karze osoba, która wręczyła łapówkę

i o tym fakcie poinformowała organ powołany do ścigania przestępstw,

ujawniając wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,

zanim organ ten o nim się dowiedział.

Powrót na górę strony