Kierownictwo Biura - Kierownictwo - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Kierownictwo Biura

 

Komendant BSWP

insp. Marek Ślizak
 


Zastępca Komendanta BSWP

insp. Mirosław Pasterny

 

Zastępca Komendanta BSWP

mł. insp. Mariusz Pawlukiewicz  

Powrót na górę strony
Polska Policja