Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje - art. 25 ust. 5 Ustawy o Policji

W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów::

  1. złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
  2. badania psychologicznego w tym testu psychologicznego, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby w BSWP,
  3. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  4. badania psychofizjologiczne,
  5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
  6. sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
  7. przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Powrót na górę strony