Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Procedura rekrutacyjna dla byłych funkcjonariuszy Policji - art. 25 ust. 13 i 14 Ustawy o Policji

W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

b) rozmowy kwalifikacyjnej,

c) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

d) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

e) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 

 

W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 25 ust. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

b) testu wiedzy,

c) testu sprawności fizycznej,

d) rozmowy kwalifikacyjnej,

e) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

f) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

g) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Powrót na górę strony