Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Dobór wewnętrzny

O służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji mogą ubiegać się wyłącznie funkcjonariusze Policji.

Wewnętrznym przepisem określającym tryb postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przeniesienie do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji jest Decyzja nr 70 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji  z dnia 18 września 2020 roku w sprawie doboru kandydatów do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.

Warunkiem wdrożenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji jest wyrażenie zgody kandydata na poddanie się badaniu psychofizjologicznemu i psychologicznemu.

Podstawowe wymagania od kandydata:

  • co najmniej 4-letni staż w służbie kryminalnej,
  • bogate doświadczenie zawodowe,
  • nienaganna opinia w poprzednim miejscu służby,
  • dyspozycyjność i kreatywność,
  • duża odporność psychiczna na sytuacje stresowe,
  • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
  • umiejętność pracy w zespole.

Podstawą prawną naboru do Biura Spraw Wewnętrznych Policji jest art. 36 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.):

  1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę.
  2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach tej jednostki organizacyjnej, Komendant BSWP w odniesieniu do policjanta BSWP w ramach tej jednostki organizacyjnej, Komendant CBZC w odniesieniu do policjanta CBZC w ramach tej jednostki organizacyjnej, Dyrektor CLKP w odniesieniu do policjanta CLKP w ramach tej jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, BSWP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, CBZC a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz między CLKP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji następuje w związku z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić służbę, w przypadku przeniesienia do CBŚP - Komendant CBŚP, w przypadku przeniesienia do BSWP - Komendant BSWP, w przypadku przeniesienia do CBZC - Komendant CBZC, a w przypadku przeniesienia do CLKP - Dyrektor CLKP. 

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Powrót na górę strony