Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Na tej stronie prezentowane są wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, komentarze, opracowania oraz artykuły które mają związek z policyjną służbą.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu poza rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach wyrażają ważne poglądy w zakresie zgodności krajowego prawa bądź praktyki z Konwencją. Orzeczenia Trybunału cieszą się więc autorytetem we wszystkich państwach konwencji, często zawierają argumenty wynikające z interpretacji konwencji w określonych kwestiach, a nawet swoiste wytyczne dla funkcjonariuszy organów władzy, wskazujące jak wypełniać ustawowy obowiązek wykonywania czynności służbowych z uwzględnieniem respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

(korzystano z wyd. 4 Wokół konwencji europejskiej, autor M.A. Nowicki ,Warszawa 2009)

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Powrót na górę strony