Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Poradnik dla rozpoczynających służbę w Policji

Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, w ramach realizacji w 2015 zadań w zakresie profilaktyki zagrożeń dot. środowiska policyjnego, opracowało kolejny już poradnik – tym razem adresowany do rozpoczynających służbę w Policji, pt. BEZPIECZNY START. Prezentuje on podstawowe zagrożenia nadużyciami w służbie i poza służbą zilustrowane przykładami z praktyki BSW, przestrzega przed konsekwencjami naruszania przepisów prawa i etyki policyjnej oraz wskazuje nowo przyjętym policjantom prawidłowy sposób postępowania w problematycznych sytuacjach. Poradnik będzie wręczany przez funkcjonariuszy BSW podczas prowadzonych przez nich szkoleń antykorupcyjnych w szkołach Policji, policjantom kończącym podstawowe przeszkolenie zawodowe.

Powrót na górę strony