Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Poradnik dla pracowników administracji rządowej pt. "Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać?"

Pragniemy poinformować, iż w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, w którym uczestniczy również Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, w 2015 roku został opracowany przez Pełnomocnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych Macieja Wnuka poradnik dla pracowników administracji rządowej pt. "Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać?". Przedmiotowy poradnik został wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Skład i druk poradnika sfinansowano ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu. Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników korpusu służby cywilnej i zawiera kompendium wiedzy na temat konfliktu interesów oraz w przystępny sposób opisuje jak go uniknąć.Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać?
 

Powrót na górę strony