Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na Centralne obchody Święta polskiej Policji 2019

Data publikacji 26.07.2019

24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje kontynuujemy. W tym wyjątkowym i jakże ważnym dla nas roku, tegoroczne, 100. już centralne obchody, przy udziale najwyższych władz państwowych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń, funkcjonariuszy i - co najważniejsze - ludzi, którym codziennie służą pomocą polscy policjanci,odbędą się w Warszawie.

Logo obchodów 100-lecia PolicjiW 100. rocznicę powołania Policji Państwowej oficjalnym obchodom towarzyszyć będzie szereg uroczystości.

W poniedziałek 22 lipca, o godzinie 8:30 w Biurze Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana 14, otwarta została wystawa pt. OD POLICJI PAŃSTWOWEJ DO POLICJI.

Wystawa dotyczy dziejów formacji policyjnych na ziemiach polskich, koncentrując się wokół kluczowych momentów historii formacji związanych z przemianami społecznymi i politycznymi, ze szczególnym uwypuklaniem etosu służby. Na wystawie przedstawiono również wybrane aspekty funkcjonowania służb policyjnych od czasów pojawienia się w trakcie trwania pierwszej wojny światowej na ziemiach polskich do chwili obecnej. Wystawa zawierała też elementy multimedialne.

23 lipca o godzinie 10:00 w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownictwa Policji z laureatami konkursu "Policjant, który mi pomógł" oraz z ich przełożonymi. Następnie o godzinie 11:00 przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji kierownictwo Policji i zaproszeni goście oddli hołd poległym funkcjonariuszom. Na Tablicy Pamięci odsłonięte zostały tabliczki epitafijne a do Księgi Pamięci wpisano nazwiska policjantów poległych na służbie. Przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" złożono wieńce i kwiaty.

Wtorkowe obchody zakończyły się mszą świętą w intencji poległych policjantów, która odprawiona została w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godzinie 16:00.

Kolejny dzień obchodów Święta Policji, (24 lipca) to uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, których rozpoczęły się o godzinie 11:00. Otworzył je Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Następnie wręczone zostały odznaczenia resortowe i medale Za Zasługi dla Policji.

Następnie Centralne uroczystości Święta Policji przeniosły się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zanim do tego doszło, około godziny 13:00 na Placu Zamkowym uformowana została kolumna uczestników uroczystości, która przeszła na Plac.

Przejściu ulicami towarzyszyły występy m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, Orkiestra z Czech i Węgier, którym towarzyszyły poczty sztandarowe ze wszystkich Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz Służby Więziennej i Służby Ochrony Państwa. Tego samego dnia między 17:30 a 19:00 w Amfiteatrze Parku Łazienkowskiego można byó wysłuchać koncertu policyjnych muzyków.

Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się o godzinie 14:00. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po tym głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Następnie odbyła się uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po tym odbyło się ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, zaś laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostały wręczone wyróżnienia.

Po okolicznościowych wystąpieniach przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce. Uroczystość na Placu J. Piłsudskiego zakończyła defilada pododdziałów Policji, a także promowanych funkcjonariuszy.

Przy okazji Centralnych Obchodów Święta Policji wszyscy goście mogli zapoznać się z działalnością różnych formacji policyjnych, które zaprezentowały się na promocyjnych stoiskach, obejrzeć specjalistyczny sprzęt, zasięgnąć informacji na temat rekrutacji do Policji w mobilnym punkcie rekrutacyjnym, obejrzeć występy artystyczne czy choćby zrobić sobie zdjęcie z policyjną maskotką. Stoiska można było odwiedzać w godzinach 10:00 - 17:00 wzdłuż Międzymurza Piotra Biegańskiego, a w godzinach 13:00 - 17:00 na Placu Józefa Piłsudskiego.

W piątek, 26 lipca, o godz. 9:00 w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej jednego z najwybitniejszych funkcjonariuszy Policji Państwowej insp. dr Władysława Mariana Sobolewskiego, który został patronem Komendy Głównej Policji.

O godz.:10:00 w Pałacu Belwederskim odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Głównej Policji. Tam też funkcjonariusze i pracownicy Policji zostali wyróżnieni i nagrodzeni za szczególne osiągnięcia, odebrali odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie policyjne.

O godzinie 15:00 na terenie Prawosławnej Parafii Wojskowej św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie odprawiona została msza dziękczynna.

W sobotę (27 lipca) wszystkich warszawiaków i gości zapraszamy na piknik rodzinny na błonia Stadionu Agrykola przy ul. Myśliwieckiej 9, który rozpocznie się o godzinie 10:00 Podczas festynu będzie można m.in. odwiedzić policyjne stoiska promocyjne, wysłuchać koncertów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, obejrzeć pokazy tresury psów czy wystawę specjalistycznego sprzętu policyjnego. O godz. 10.30  reprezentacja polskiej Policji kobiet w piłkę nożną stanie w szranki z reprezentacją Wojska Polskiego. O godz. 12:30 natomiast mężczyźni zaprezentują swoje umiejętności sportowe podczas meczu piłki nożnej reprezentacji polskiej Policji z reprezentacją USA. Zmagania sportowe rywalizujących drużyn będzie można obejrzeć na Stadionie Agrykola. Piknik zakończy się biegiem dla funkcjonariuszy i pracowników Policji na dystansie 5 km. Start biegu przewidziano na godz. 16:00. Po nim zwycięzcy uhonorowani zostaną medalami.

Centralne obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej zakończy uroczysta msza święta, która odbędzie się 28 lipca o godz. 9.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Msza odprawiona zostanie w intencji Policji, a uświetni ją Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Powrót na górę strony