Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Narkotyki nie znają granic” - projekt polskiej i niemieckiej Policji

Data publikacji 18.03.2021

Komenda Wojewódzka Policji w partnerstwie z Inspekcją Policji Kryminalnej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie realizuje projekt pod nazwą „Narkotyki nie znają granic”, dofinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To kolejna płaszczyzna naszej współpracy.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz zaadaptowanie najlepszych rozwiązań w walce z przestępczością narkotykową. Podczas webinariów oraz spotkań roboczych on-line funkcjonariusze Policji polskiej i meklemburskiej poznali sprawdzone, nowoczesne rozwiązania, stosowane przez policje europejskie w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Mogli również zaznajomić się z obowiązującymi w obu krajach przepisami wykonawczymi, porównać podstawy prawne współpracy służb policyjnych
i instytucji zewnętrznych, struktury organizacyjne oraz kompetencje i uprawnienia, przeanalizować proces decyzyjny wewnątrz organizacji, procedury podejmowania czynności służbowych w rejonach przygranicznych oraz operowania na terenie państwa sąsiedniego. Tak szeroka wiedza przełoży się
na jakość naszej współprac, a także skuteczność działań skierowanych wobec międzynarodowych grup przestępczych działających na osi wschód – zachód Unii Europejskiej i wykorzystujących Polskę jako kraj tranzytowy lub docelowy w swojej przestępczej działalności.

Bezpośrednia współpraca międzynarodowa pionów operacyjnych Policji zaowocowała już wielokrotnie rozbiciem grup przestępczych działających w terenie przygranicznym, jednak znajomość możliwości organizacyjno - technicznych da podstawy do adaptacji najlepszych rozwiązań na grunt rodzimy i wymiernie wpłynie na skuteczność walki z przestępczością zorganizowaną.

Jednym z efektów podjętej współpracy jest wykonanie filmu dotyczącego przeciwdziałania narkomanii oraz ulotek, w których są zawarta informacje na temat funkcjonowania Policji w Polsce i Niemczech, instytucji pomocowych oraz działań podejmowanych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Jednak najważniejszym jakościowym rezultatem projektu jest coraz lepsza współpraca Policji polskiej i niemieckiej oraz zmniejszenie istniejących trudności organizacyjno-prawnych w walce z przestępczością transgraniczną.

Pliki do pobrania:

RAPORT z realizacji projektu w ramach Funduszu Małych Projektów pn. „Narkotyki nie znają granic”

Spot promocyjny "Narkotyki nie znają granic/Drogen kennen keine Grenzen"

Film profilaktyczny "Narkotyki nie znają granic/Drogen kennen keine Grenzen" w wersji niemieckiej
 

 

 

FILM OBEJRZYSZ TUTAJ

WKS KWP w Szczecinie

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony