Zwalczaj "szarą strefę"

Zwalczaj "szarą strefę"!

Skutki istnienia zjawiska "szarej strefy" odczuwalne są we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego kraju i dla każdego obywatela.

"Szara strefa" obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł w postaci :

  • przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – to sytuacje, w których podatnik wprawdzie opodatkował swoje przychody, jednak ponoszone przez niego wydatki oraz zgromadzony majątek były nieadekwatne do deklarowanych przychodów;
  • przychodów z nieujawnionych źródeł przychodów – są to przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu, które podatnik faktycznie osiąga, nie zgłaszając tego faktu organom podatkowym (źródło przychodów niezarejestrowane).

Do szarej strefy można zaliczyć zarówno zarejestrowanych podatników nie w pełni deklarujących swoje dochody, jak i osoby niezidentyfikowane, niezarejestrowane, działające poza systemem podatkowym. Od szarej strefy należy odróżnić czarną strefę, która dotyczy dochodów z działalności o charakterze przestępczym. Należy zatem mieć na uwadze, że często następuje przenikanie się strefy szarej i czarnej, ponieważ w wielu przypadkach działania mające na celu unikanie płacenia podatków łączy się bezpośrednio z aktywnością przestępczą.

Do charakterystycznych cech szarej strefy należy jej szeroki zasięg, który znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych dziedzinach gospodarki kraju, w których identyfikuje się jej obszary np.:

W gospodarce krajowej identyfikuje się m.in. następujące obszary szarej strefy:

Wszelkie przejawy działania, dotyczące zjawiska "szarej strefy" należy zgłaszać do:

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej:

  • 16 wojewódzkich urzędów pracy – Wydział Kontroli Legalności Zatrudnienia,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Departament Kontroli Płatników Składek.

Ministerstwa Finansów:

  • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
  • Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej,
  • Dyrektorzy Izb Skarbowych,
  • Naczelnicy Urzędów Skarbowych,

Państwowej Inspekcji Pracy

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

  • Główny Inspektor Inspekcji Handlowej

Jeżeli nie można zgłosić bezpośrednio do wyżej wymienionych organów,

Zadzwoń lub napisz …

KWP w Białymstoku
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

tel. 47 711 31 10, fax 47 711 31 11

email: naczelnik.wpg.kwp@bk.policja.gov.pl

KWP w Bydgoszczy
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz

tel. 47 751 54 00, fax 47 751 55 77

email: pg@bg.policja.gov.pl

KWP w Gdańsku
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul.Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

tel. 47 742 62 13, fax 47 742 63 76

email: naczelnik.pg@gd.policja.gov.pl

KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Kwiatowa 10, 66-100 Gorzów Wielkopolski

tel. 47 791 12 70

email: sekretariat.pg@go.policja.gov.pl

KWP w Katowicach
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

tel. 47 851 25 50, fax 47 851 25 41

email: przestepstwa-gospodarcze@ka.policja.gov.pl

KWP w Kielcach
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

tel. 47 801 24 80, fax 47 801 24 85

email: pg@ki.policja.gov.pl

KWP w Krakowie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel. 47 835 60 00, fax 47 835 67 87

email: szara.strefa@malopolska.policja.gov.pl

KWP w Lublinie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Północna 3, 20-064 Lublin

tel. 47 811 44 28, fax 47 811 15 05

email: pg@lu.policja.gov.pl

KWP w Łodzi
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel. 47 841 21 80, fax 47 841 17 15

email: pg@ld.policja.gov.pl

KWP w Olsztynie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn

tel. 47 731 56 30, fax 47 731 56 35

email: wpg@ol.policja.gov.pl

KWP w Opolu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

tel. 47 864 22 62, fax 47 861 22 64

email: pg@op.policja.gov.pl

KWP w Poznaniu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

tel. 47 771 42 00, fax 47 771 40 42

email: naczelnik.wpg@po.policja.gov.pl 

KWP w Radomiu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. 11-listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 29 81, fax 47 701 29 98

email: pg.kwp@ra.policja.gov.pl

KWP w Rzeszowie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

tel. 47 821 23 35, fax 47 821 23 39

email: pg@rz.policja.gov.pl

KWP w Szczecinie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

tel. 47 781 21 25, fax 47 781 21 23

email: pg@sc.policja.gov.pl

KWP we Wrocławiu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Podwale 31/33, 50-040 Wrocław

tel. 47 871 34 70, fax 47 871 31 52

email: pg@wr.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Wolska 174, 01-258 Warszawa

tel. 47 723 54 04, fax 47 723 54 74

email: naczelnik.pg@ksp.policja.gov.pl

 
W sytuacjach wyjątkowych:


   

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. 47 721 59 44, fax 47 721 41 04

email: pg.bzpe@policja.gov.pl

Powrót na górę strony