Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi pracują w nowej formule

Data publikacji 31.01.2017

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

 • obszar kadrowy
 • obszar szkoleniowy
 • obszar narzędzi komunikacji społecznej
 • obszar organizacji służby
 • obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe.

Co ważne działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy.

Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi być rozłożona w czasie.

Komendant Główny Policji już w 2016 roku zaplanował przeprowadzenie audytu funkcjonowania dzielnicowych na ternie kraju. Realizuje to Zespół Audytu Wewnętrznego przy pomocy audytorów z KWP/KSP, podobnie przygotowywane są planowe kontrole tego obszaru.

Ponadto Biuro Prewencji KGP planuje przeprowadzenie tzw. czynności badawczych polegających na bezpośrednich wizytach w jednostkach wykonawczych i rozmowach z dzielnicowymi i ich przełożonymi na temat funkcjonalności wprowadzonych zmian organizacyjno – prawnych popartych wyrywkową kontrolą dokumentacji. Rozwiązanie takie stosowane jest każdorazowo w przypadku stosowania/wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych. Czynności te planuje się po upływie określonego czasu, który pozwala na obiektywną ocenę tych rozwiązań.

Dodatkowo prowadzone są anonimowe badania opinii policjantów, w tym przypadku dzielnicowych. Badania takie zostały przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich dzielnicowych z terenu kraju w połowie stycznia br. Odpowiedzi na blisko 50 szczegółowych pytań udzieliło blisko 6 tys. dzielnicowych.

Podobne badania w odniesieniu do społeczeństwa obecnie prowadzone są przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Gabinetu KGP.

W działaniach tych wykorzystywany jest dorobek nauk społecznych i prowadzone są one we współpracy ze światem nauki, jak i innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. 

Wartym podkreślenia jest, że sukcesywnie prowadzone są tzw. przeglądy kadrowe dzielnicowych służące kontroli prawidłowości prowadzonej polityki kadrowej w odniesieniu do dzielnicowych. Dotychczas przeprowadzono trzy przeglądy kadrowe, wynikiem których jest zdecydowane zmniejszenie zjawiska instytucji powierzeń obowiązków na stanowisku dzielnicowego oraz zmniejszenie liczby stanowisk wakujących. Sukcesywnie wzrasta zarówno liczba dzielnicowych jak i stanowisk dzielnicowych, co bez wątpienia skutkuje odciążeniem poszczególnych policjantów.

Jednoznacznie stwierdzić należy, że zgodnie z priorytetami KGP na lata 2016 – 2018, dzielnicowi nie są „rozliczani” z liczby nałożonych mandatów karnych, przeciwnie wynikający z priorytetów system oceny jednostek Policji obecnie ulega modyfikacji w zakresie służby dzielnicowych i przełożeni dzielnicowych rozliczani będą na podstawie faktycznego czasu spędzonego przez dzielnicowych w obchodzie oraz ich aktywności w zakresie kontaktów ze społeczeństwem.

Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie, zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych, jak i uzyskanych wspólnie efektów.

Najważniejszy jest jednak cel, którym jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Czytaj również:

- Ranny policjant - pijany kierowca zatrzymany ►

- Dzielnicowy zorganizował dla maluchów kamizeli odblaskowe ►

 • dzielnicowy z powiatu polkowickiego
  KWP we Wrocławiu: dzielnicowy z powiatu polkowickiego
 • Dzielnicowa niosła pomoc nieprzytomnemu mężczyźnie
  KWP w Radomiu: dzielnicowa z gminy Białobrzegi
 • KWP w Gorzowie: dzielnicowi sierż. Żaneta Migas oraz sierż. Zbigniew Kolada
  KWP w Gorzowie: dzielnicowi sierż. Żaneta Migas oraz sierż. Zbigniew Kolada
 • KWP w Katowicach: dzielnicowy asp. Adam Martynka
  KWP w Katowicach: dzielnicowy asp. Adam Martynka
 • KWP w Katowicach: dzielnicowy sierż.sztab. Paweł Grzesiak
  KWP w Katowicach: dzielnicowy sierż.sztab. Paweł Grzesiak
 • KWP w Katowicach: dzielnicowy sierż.sztab. Paweł Grzesiak
  KWP w Katowicach: dzielnicowy sierż.sztab. Paweł Grzesiak
 • KWP w Katowicach: dzielnicowy sierż.sztab. Paweł Grzesiak
  KWP w Katowicach: dzielnicowy sierż.sztab. Paweł Grzesiak
 • KWP we Wrocławiu: dzielnicowi asp. sztab. Piotr Szerszunowicz, asp. sztab. Mariusz Białowąs oraz sierż. Michał Kalita
  KWP we Wrocławiu: dzielnicowi asp. sztab. Piotr Szerszunowicz, asp. sztab. Mariusz Białowąs oraz sierż. Michał Kalita
 • KWP we Wrocławiu: dzielnicowi asp. sztab. Piotr Szerszunowicz, asp. sztab. Mariusz Białowąs oraz sierż. Michał Kalita
  KWP we Wrocławiu: dzielnicowi asp. sztab. Piotr Szerszunowicz, asp. sztab. Mariusz Białowąs oraz sierż. Michał Kalita
 • KWP we Wrocławiu: dzielnicowi asp. sztab. Piotr Szerszunowicz, asp. sztab. Mariusz Białowąs oraz sierż. Michał Kalita
  KWP we Wrocławiu: dzielnicowi asp. sztab. Piotr Szerszunowicz, asp. sztab. Mariusz Białowąs oraz sierż. Michał Kalita
 • KWP w Radomiu: dzielnicowy asp. Mariusz Bulzacki
  KWP w Radomiu: dzielnicowy asp. Mariusz Bulzacki

Film Dzielnicowi - ogniwo łączące Policję ze społeczeństwem

Pobierz plik Dzielnicowi - ogniwo łączące Policję ze społeczeństwem (format mp4 - rozmiar 20.71 MB)

Film Dzielnicowi kontrolują zamarznięte zbiorniki wodne

Pobierz plik Dzielnicowi kontrolują zamarznięte zbiorniki wodne (format mp4 - rozmiar 9.09 MB)

Film Dzielnicowi uratowali przed zamarznięciem bezdomnego inwalidę

Pobierz plik Dzielnicowi uratowali przed zamarznięciem bezdomnego inwalidę (format mp4 - rozmiar 13.82 MB)

Film Pomoc przyszła na czas

Pobierz plik Pomoc przyszła na czas (format mp4 - rozmiar 14.26 MB)

Film Wspólne patrole na ogródkach działkowych

Pobierz plik Wspólne patrole na ogródkach działkowych (format mp4 - rozmiar 18.18 MB)

Film Żywieccy dzielnicowi kontrolują zbiorniki wodne

Pobierz plik Żywieccy dzielnicowi kontrolują zbiorniki wodne (format mp4 - rozmiar 8.85 MB)

Film „Dzielnicowy – służba ludziom”

Pobierz plik „Dzielnicowy – służba ludziom” (format mp4 - rozmiar 14.5 MB)

Powrót na górę strony