Kierownictwo

Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Informacji

tel. sekretariat 128-99
fax sekretariat 125-39
bbi@policja.gov.pl

DYREKTOR 

insp. Urszula CHEŁSTOWSKA – OGRODOWICZ

ZASTĘPCA DYREKTORA 

insp. Grażyna MAKOWSKA

 

WYDZIAŁ POCZTY SPECJALNEJ

tel. sekretariat  117-17
fax sekretariat  153-46

Naczelnik 

mł. insp. Robert ZAWADA

tel. 148-46

WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW KGP

tel. sekretariat 116-51
fax sekretariat 118-76

Naczelnik 

mł. insp. Mariusz MĄCZKOROWSKI

tel. 116-51

WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

tel. sekretariat 124-36
fax sekretariat 125-39

Naczelnik

mł. insp. Andrzej ZATOR

tel. 121-83

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

tel. sekretariat  130-58
fax sekretariat  125-39

Naczelnik

mł. insp. Mirosław SIWIEC

tel. 141-86

WYDZIAŁ – GŁÓWNE ARCHIWUM POLICJI

tel. sekretariat  154-08
fax sekretariat  142-87

Naczelnik

nadkom. Sławomir GAJ

tel. 128-84
 

KANCELARIA TAJNA KGP

tel. sekretariat 130-58
fax sekretariat 125-39

Kierownik 

Maria Bieżanek

tel. 131-05

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

tel. sekretariat 128-99
fax sekretariat 125-39

Powrót na górę strony