Komórki organizacyjne BBI

Wydział Zabezpieczenia Obiektów KGP

Naczelnik

mł. insp. Mariusz Mączkorowski

 

Zastępca Naczelnika

Włodzimierz Groszkiewicz 

 

Do zadań Wydziału Zabezpieczenia Obiektów KGP należy w szczególności:

 1. fizyczna ochrona obiektów Komendy Głównej Policji;
 2. opracowywanie planów ochrony obiektów Komendy Głównej Policji;
 3. bieżąca obsługa systemów zabezpieczeń technicznych, obejmująca przeglądy konserwacyjne i usługi serwisowe wynikające z awarii systemów, modernizacja lub rozbudowa systemów w celu dostosowania do potrzeb lub nowych wymogów użytkownika, zgodnie z zawartymi umowami z firmami zewnętrznymi na świadczenie usług serwisowych, oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń zabezpieczenia technicznego w obiektach Komendy Głównej Policji;
 4. koordynowanie prac związanych z rozbudową zabezpieczeń technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji, w szczególności w zakresie systemu kontroli dostępu oraz monitoringu pod względem funkcjonalności, zasadności rozbudowy i lokalizacji urządzeń;
 5. personalizacja kart zbliżeniowych oraz administrowanie systemami kontroli dostępu i rejestracji zdarzeń;
 6. bezpośrednia obsługa interesantów w biurach przepustek lub recepcjach;
 7. współuczestniczenie w realizacji zadań dotyczących szczególnej ochrony obiektów Komendy Głównej Policji w zakresie właściwości biura;
 8. wykonywanie prac w zakresie obsługi dyspozytorskiej ruchu transportowego Komendy Głównej Policji w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy;
 9. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy;
 10. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura;
 11. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości biura.

 

 Informacje dodatkowe ZOP

Powrót na górę strony