Kontakt - Policja.pl

Dyrektor Biura Kontroli KGP

insp. Dariusz Szuba

 

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli KGP

mł. insp. Paweł Herbuś

 

Sekretariat Dyrektora: tel. (22) 60 126 88, fax (22) 60 126 77

Sekretariat Zastępcy Dyrektora: tel. (22) 60 128 26, fax (22) 60 126 77

e-mail: bkontroli@policja.gov.pl


Sekretariat Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

tel. (22) 60 131 79, fax (22) 60 135 98


Sekretariat Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej

tel. (22) 60 122 17, fax (22) 60 127 74


Sekretariat Wydziału Skarg i Wniosków

tel. (22) 60 124 61, fax (22) 60 135 71


Sekretariat Wydziału Analiz

tel. (22) 60 148 30, fax (22) 60 148 22

Powrót na górę strony
Polska Policja