Kontakt - Policja.pl

Kontakt

Dyrektor Biura Kontroli KGP

insp. Dorota Przypolska

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli KGP

mł. insp. Stanisław Dyrek

 

Sekretariat Dyrektora: tel. (47) 72 131 92, fax (47) 72 126 77

Sekretariat Zastępcy Dyrektora: tel. (47) 72 131 92, fax (47) 72 126 77

e-mail: bkontroli@policja.gov.pl


Sekretariat Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

tel. (47) 72 131 79, fax (47) 72 135 98


Sekretariat Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej

tel. (47) 72 122 17, fax (47) 72 127 74


Sekretariat Wydziału Skarg i Wniosków

tel. (47) 72 124 61, fax (47) 72 135 71


Sekretariat Wydziału Analiz

tel. (47) 72 148 30, fax (47) 72 148 22

Powrót na górę strony