Aktualności

Policja.pl

WSPÓLNE SZKOLENIE FRONTEXU, POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ W ZAKRESIE UJAWNIANIA BRONI PALNEJ I AMUNICJI ZORGANIZOWANE W RAMACH PRAC EMPACT FIREARMS

Data publikacji 02.09.2020

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji uczestniczy w pracach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością EMPACT „Firearms”, w ramach których opracowywany jest podręcznik przeznaczony dla organów ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej dot. sposobów ukrywania nielegalnie posiadanej broni palnej i amunicji w trakcie jej transportu na teren UE.

Liderem działań jest Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX. Współliderami działań są m. in. Polska, Komisja Europejska oraz EUROPOL. W tworzeniu przedmiotowego podręcznika, oprócz Policji, uczestniczą Straż Graniczna oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

W ramach działań pilotażowych, w dniach od 25 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r. na polsko-ukraińskich drogowych przejściach granicznych w Korczowej i Medyce  zostało przeprowadzone przedsięwzięcie szkoleniowe dla przedstawicieli Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W przedsięwzięciu udział wzięli w formie trenerów podkom. Łukasz Olenderek – ekspert Wydziału Kryminalnego BK KGP (reprezentant krajowy EMPACT „Firearms”) oraz kom. Paweł Leśniewski – wykładowca Szkoły Policji w Pile.

Szkolenie zostało podzielone na trwające dwa dni bloki. W pierwszym dniu uczestnikom szkolenia przekazano informacje dot. m. in. sytuacji prawnej w zakresie broni palnej na terenie UE oraz Polski, dostępnych narzędzi zwalczania międzynarodowego nielegalnego obrotu bronią palną i amunicją oraz technicznych i procesowych aspektów zabezpieczania broni palnej i amunicji.

Druga część szkolenia miała formę warsztatów, podczas których uczestnicy samodzielnie tworzyli i omawiali scenariusze nielegalnego przewozu broni palnej przez granice zewnętrzne UE, ujawniali ukrytą broń palną przy pomocy urządzeń RTG oraz tworzyli dokumentację procesową z przeprowadzonych czynności.

Przedmiotowa inicjatywa z całą pewnością pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia czynności pomiędzy uczestniczącymi służbami oraz pozwoliła na poszerzenie wiedzy wśród uczestniczących funkcjonariuszy w zakresie zwalczania procederu nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Powrót na górę strony