Witamy na stronie internetowej
poświęconej policyjnej teleinformatyce

 

Biuro Łączności i Informatyki KGP jest komórką organizacyjną o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania Policji.

Za pośrednictwem Internetu pragniemy wykazać, że Policja posiada najnowocześniejsze w Europie rozwiązania techniczne i organizacyjne z obszaru teleinformatyki, które pozwalają na wzrost skuteczności w zwalczaniu przestępczości.

Mamy głębokie przekonanie, że systematyczny rozwój policyjnej łączności i informatyki będzie mieć pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego w naszym kraju.

Wykorzystując dostępną wiedzę w zakresie najnowszych technologii przesyłu i przetwarzania informacji, wdrażamy w Policji zaawansowane rozwiązania w obszarach INFORMATYKI, TELETRANSMISJI, TELEKOMUTACJI, a także RADIOKOMUNIKACJI.

Administrowane przez nas systemy są wykorzystywane nie tylko przez Policję, lecz również przez wiele instytucji z administracji rządowej i publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą witryną.

Naszą misją jest:

Dostarczenie każdemu uprawnionemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Policji dóbr, usług oraz informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Policji oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.

 

Powrót na górę strony