Testy interfejsu wymiany danych Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego z Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji i Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Pełne wdrożenie Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego wchodzi w decydującą fazę. Ważnym elementem wdrożenia jest przeprowadzenie testów interfejsu wymiany danych z Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji testy te zostaną przeprowadzone w październiku br. na bazie infrastruktury województwa małopolskiego. Według wstępnie przyjętych założeń testy swobodne będą prowadzone w środowisku szkolnym, zbliżonym do warunków rzeczywistych.

Pozytywne zakończenie tego etapu pozwoli na uruchomienie pilotażu w środowisku produkcyjnym. Głównym celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie poprawności działania interfejsu we wszystkich możliwych wariantach współpracy i wymiany danych Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Biuro Łączności i Informatyki KGP odpowiada za stronę techniczną przeprowadzenia testów.

Powrót na górę strony