Modernizacja Systemów TETRA

Jednym z zadań realizowanych w ramach Porozumienia zawartego w dniu 6 grudnia 2012 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Centrum Projektów Informatycznych w sprawie współpracy przy budowie Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego oraz uruchomienia pełnej funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji jest modernizacja systemów łączności TETRA dla potrzeb Systemu Wspomagania Dowodzenia.

Obejmować ona będzie 3 lokalizacje: Warszawa, Kraków oraz Szczecin. Aktualnie Centrum Projektów Informatycznych na podstawie opracowanego, przy współpracy zainteresowanych jednostek, przez Biuro Łączności i Informatyki KGP opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadza postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. 

Zakończenie realizacji zadania planowane jest do połowy 2015 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest odtworzenie funkcjonalności oraz podniesienie niezawodności sieci radiowej standardu TETRA jako integralnego elementu Systemu Wspomagania Dowodzenia.

Powrót na górę strony