Testy integracji Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Systemami Wspomagania Dowodzenia Policji

W dniach 19 – 21.11.2014 r. odbyły się kolejne testy integracji Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Systemami Wspomagania Dowodzenia Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Testy polegały na przesyłaniu pomiędzy systemami, formatek zawierających informacje o zdarzeniach ratunkowych i weryfikacji ich poprawności. W wyniku analizy przesyłanych informacji można stwierdzić, że System Wspomagania Dowodzenia Policji funkcjonuje poprawnie i spełnia aktualne wymagania w zakresie integracji ww. systemów.

W oparciu o rekomendacje, zawarte w sprawozdaniu z pierwszej fazy testów integracji Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Systemami Wspomagania Dowodzenia  Policji i Państwowej Straży Pożarnej, jakie zostały przeprowadzone w dniach 15.10 – 30.10.2014 r, na bazie woj. małopolskiego, w dniu 25.11.2014 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji  odbyło się spotkaniu wszystkich stron zaangażowanych w uruchomienie Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego.

W trakcie spotkania omówiono wyniki i sposób prowadzenia testów, przyjęto do realizacji rekomendacje zawarte w sprawozdaniu oraz podjęto decyzje o rozpoczęciu pilotażowego uruchomienia systemu. Pilotaż rozpocznie się 10.12.2014 r. w powiecie wielickim i będzie sukcesywnie rozszerzany o inne obszary woj. małopolskiego, a następnie kolejne województwa.

Powrót na górę strony