Pilotaż integracji Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Systemami Wspomagania Dowodzenia Policji i Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 10.12.2014 roku rozpoczął się pilotaż integracji Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Systemami Wspomagania Dowodzenia Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Celem przedsięwzięcia jest weryfikacja funkcjonowania interfejsu wymiany danych pomiędzy elementami tworzącymi System Powiadamiania Ratunkowego.

Testy prowadzone będą w realnym środowisku produkcyjnym, na obszarze powiatu wielickiego. W przypadku osiągnięcia pozytywnych rezultatów, pilotaż będzie sukcesywnie rozszerzany o inne obszary woj. małopolskiego, a następnie kolejne województwa.

Za techniczną realizację i zabezpieczenie testów, odpowiedzialni są specjaliści z Biura Łączności i Informatyki KGP. Prowadzą oni stały monitoring funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, analizują problemy i podejmują odpowiednie działania w celu ich usunięcia.

Powrót na górę strony