Nowoczesne, wielofunkcyjne narzędzie pracy Funkcjonariuszy - tabletowa rewolucja w Policji

     W bieżącym roku zaplanowano rozpoczęcie wymiany najstarszych mobilnych terminali noszonych. Pozostające w dyspozycji BŁiI środki finansowe umożliwią zakup 600-860 urządzeń. Planowany termin ogłoszenia postępowania to koniec maja 2015 r., natomiast dostawę przewidziano na IV kw. 2015 r.
     Nowoczesny moduł GPS pozwoli na szybszą i dokładniejszą lokalizację patroli w Uniwersalnym Module Mapowym, a co za tym idzie lepszą dyslokację patroli i przydzielanie zadań przez dyżurnych. Nowe narzędzie zwiększy interakcję - wzrośnie szybkość i łatwość dostępu do informacji.
    Modernizowane oprogramowanie Klienta Mobilnego SWD dzięki zmianie interfejsu będzie bardziej przyjazne dla użytkowników. Planuje się udostępnić funkcjonalności automatycznego uzupełniania formularzy za pomocą zaczytanych z dokumentów kodów – w szczególności dowodów rejestracyjnych, dowodów osobistych i praw jazdy, dzięki czemu funkcjonariusze nie będą musieli wprowadzać tych danych z klawiatury.
     Trwają również przygotowania zmierzające do pozyskania środków na wymianę wszystkich terminali w ramach Strategii Sprawne Państwo: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2.0 - informatyzacja urzędów, Program Operacyjny: Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów, który ma zostać ogłoszony w IV kwartale br. Uzyskanie finansowania pozwoliłoby na zrealizowanie tak postawionego celu już w 2016 roku.

Powrót na górę strony