Modernizacja Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) jest to podstawowe narzędzie Policji Polskiej wspierające realizację zadań służb kryminalnych, dochodzeniowo – śledczych, operacyjnych, prewencyjnych oraz ruchu drogowego z wykorzystaniem terminali, zarówno stacjonarnych jak i mobilnych.

Szybki rozwój technologiczny sprzętu i oprogramowania oraz zmiana uwarunkowań prawnych powodują konieczność dokonywania zmian w cyklu życia systemów informatycznych. Każda zmiana w systemie może wpłynąć na sposób działania całego systemu. W dniach 18-19 kwietnia 2015 roku specjaliści Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przy pomocy inżynierów firmy zewnętrznej zrealizowali jedną z największych i najbardziej skomplikowanych zmian, migrację Krajowego Systemu Informacyjnego Policji do najnowszych stabilnych wersji oprogramowania bazodanowego i aplikacyjnego wraz z wydzieleniem części niejawnej.

W ciągu zaledwie jednego weekendu, przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu użytkowników merytorycznych systemu, przeprowadzona została migracja i upgrade technologiczny Krajowego Systemu Informacji Policji. Baza danych oraz serwery aplikacyjne KSIP zostały przeniesione na nową infrastrukturę oraz podniesiona została ich wersja. Należy zaznaczyć, że wydarzenie to jest elementem większego zadania, które polega na budowie nowoczesnego Disaster Recovery Center dla systemu KSIP.

Operacja odbyła się w weekend, całość prac trwała 48 godzin nieprzerwanej pracy. W trakcie jednego weekendu pracowało kilkadziesiąt osób (zarówno pracowników Policji jak i dostawcy technologii). Na czas niedostępności systemu przygotowano i udostępniono aplikację zastępczą, w której funkcjonariusze Policji mogli dokonywać niezbędnych czynności.  Przygotowania do przedsięwzięcia migracji zajęły prawie 6 miesięcy.

Kluczowe zadania, jakie zrealizowano do tej pory podczas projektu to:

  1. Migracja aplikacji KSIP (www, forms) z serwerów iAS na serwery WebLogic,
  2. Upgrade bazy danych do nowej wersji,
  3. Przeniesienie bazy danych KSIP na nową platformę serwerową Linux,
  4. Rozdzielenie części jawnej i niejawnej KSIP,
  5. Utworzenie Centrum Zapasowego dla bazy danych KSIP.

Ponadto w ramach dalszych prac projektowych planowane jest m.in:

  1. Utworzenie Centrum Zapasowego dla serwerów aplikacyjnych KSIP,
  2. Utworzenie Centrum Zapasowego dla Policyjnej Platformy Usług.

 

Planowane zakończenie prac  projektowych przypada na koniec roku 2015. Taka technologiczna transformacja pozwoli realizować nowoczesne kierunki zarządzania dostępnością kluczowych baz danych Policji, zredukować koszty utrzymania systemów, czy środowisk oraz skutecznie podnosić niezawodność i bezpieczeństwo policyjnego IT.

Powrót na górę strony