Kolejny etap integracji SI CPR z SWD Policji i SWD PSP

W związku z potwierdzeniem w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji gotowości wdrożenia kolejnego etapu integracji Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Systemami Wspomagania Dowodzenia Policji i Państwowej Straży Pożarnej, pilotaż interfejsu został rozszerzony w dniu 18 maja 2015 r. o kolejne powiaty województwa małopolskiego,  tj. myślenicki, bocheński oraz brzeski.

Harmonogram z proponowaną kolejnością rozszerzenia pilotażu przedstawia się następująco:

15 - 19 czerwca 2015 r. - powiaty: limanowski, tarnowski, nowosądecki, gorlicki, dąbrowski;
22 - 26 czerwca 2015 r. - powiaty: nowotarski, tatrzański, suski, proszowicki, wadowicki;
29 czerwca - 3 lipca 2015 r. - powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski;
1 lipca 2015 r. - powiat radomski.

Powrót na górę strony