Staże dla osób niepełnosprawnych

Komenda Główna Policji we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego kontynuuje od 2013 r. udział w projektach dotyczących organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, od dnia 1 września 2015 r. Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji zorganizowało trzymiesięczny płatny staż rehabilitacyjny dla Pani Agnieszki (projekt współfinansowany jest ze środków PFRON). Stażystka w ramach powierzonych zadań służbowych wspiera pracę kancelarii jawnej BŁiI KGP w zakresie archiwizowania, rejestrowania oraz wydawania korespondencji pracownikom i funkcjonariuszom biura, zgodnie z poleceniem przełożonych.
Przedmiotowy projekt ma na celu nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej.

Powrót na górę strony