Narada kadry kierowniczej pionu policyjnej łączności i informatyki w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie w dniach 28-29.04.2016 r.

W dniach 28-29.04.2016 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się narada kadry kierowniczej pionu policyjnej łączności i informatyki z udziałem przedstawicieli KWP/KSP i szkół policyjnych oraz zaproszonych gości z Biura Finansów KGP oraz Biura Kryminalnego KGP. Naradzie przewodniczył Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP - insp. Przemysław Więcław. 
Głównym celem odprawy służbowej było szczegółowe omówienie i dyskusja na temat aktualnego stanu informatyzacji Policji, określenie kierunków dalszego jej rozwoju związanego z potrzebą realizacji kluczowych dla Policji merytorycznych przedsięwzięć z zakresu łączności i informatyki . 
W ramach przygotowanych trzech bloków tematycznych zaprezentowano szereg prezentacji multimedialnych, połączonych z dyskusją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony