Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów na stanowiska ASYSTENTÓW, SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW dedykowanych do realizacji zadań w Wydziale Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji - w 5, 6, 9 grupie zaszeregowania

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

 

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

ASYSTENTÓW, SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW

dedykowanych do realizacji zadań w Wydziale Radiokomunikacji
Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

- w 5, 6, 9 grupie zaszeregowania
 

Katalog głównych zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w Wydziale Radiokomunikacji BŁiI KGP:

 • projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań telekomunikacyjnych
  i radiokomunikacyjnych,
 • administrowanie, utrzymywanie i monitorowanie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych oraz telekomunikacyjnych,
 • instalacja i konfiguracja urządzeń radiokomunikacyjnych (radiotelefony, modemy, telefony satelitarne).

 

Wykształcenie: 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość co najmniej części wybranych standardów, technologii i rozwiązań sprzętowych:
  • TETRA, DMR, LTE, UMTS, CDMA, INMARSAT, radiolinie,
  • oprogramowanie symulacyjne, np.: ICS telecom EV, CHIRplus TC,
  • sprzęt sieciowy w zakresie konfiguracji: switchy, routerów, firewalli,
  • WAN, LAN,
  • MPLS, VPN, SNMP,
  • VOIP, ISDN, central telefonicznych,
  • SQL i rozwiązań bazodanowych,
  • Windows Server, Linux lub innych serwerowych systemów operacyjnych,
  • instalacja/konfiguracja anten i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych,
  • obsługa sprzętu pomiarowego w zakresie telekomunikacji i/lub radiokomunikacji.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym lub innym technicznym lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z wyżej wymienionych kierunków,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe
  z zakresu IT.

 

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Wydziale Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP, oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: piotr.wasilewski@policja.gov.pl.

Powrót na górę strony