Zawody Strzeleckie Policyjnych Służb Teleinformatycznych o ,,Puchar Komendanta Głównego Policji”

W dniach 12-13 września 2018 r. na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Zawody Strzeleckie Policyjnych Służb Teleinformatycznych o ,,Puchar Komendanta Głównego Policji”.

W zawodach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa BŁiI KGP oraz funkcjonariusze z podległych komórek organizacyjnych, przedstawiciele jednostek teleinformatycznych KWP/KSP, przedstawiciele wybranych komórek organizacyjnych KGP, służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. SOP, KGPSP oraz członkowie Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA.

W dniu 12 września 2018 r. odbyły się eliminacje, podczas których zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: strzelaniu dokładnym (10 strzałów w czasie 2 minuty na tarczy TS 2, ustawionej w odległości 25 m), strzelaniu szybkim (12 strzałów w czasie 30 sekund ze zmianą magazynka do tarczy TS 10, ustawionej w odległości 20 m) oraz strzelaniu dynamicznym (12 strzałów w czasie 45 sekund do tarczy TS 10 w postawie stojącej oraz tarczy TS 9 ze zmianą magazynka w postawie klęczącej, ustawionej w odległości 15 m).

W drugim dniu zawodów 13 września 2018 r. odbyła się konkurencja finałowa, do której zakwalifikowało się 20 funkcjonariuszy z najlepszymi wynikami uzyskanymi w eliminacjach.

W klasyfikacji indywidualnej (eliminacjach) pierwsze miejsce zajął mł. insp. Daniel Buk z BŁiI KGP, drugie podinsp. Piotr Grzywiński z KSP, a trzecie asp. szt. Grzegorz Jarek z BŁiI KGP. Wśród pań najlepsza okazała się st. sierż. Małgorzata Kurkowska z KSP.

W kategorii kobiet najlepszy wynik podczas zawodów uzyskała podkom. Ewa Mieszkowska reprezentująca Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Wśród panów klasyfikacja wyglądała następująco: zaszczytne I miejsce zajął reprezentant Komendy Stołecznej Policji - podinsp. Piotr Grzywiński, II miejsce zajął również reprezentant Komendy Stołecznej Policji - mł. asp. Konrad Gniewecki, z kolei III miejsce zajął reprezentant Biura Łączności i Informatyki KGP - mł. insp. Daniel Buk.

Po zakończeniu rywalizacji sportowych puchary, wyróżnienia, pamiątki oraz podziękowania wręczał insp. Przemysław Więcław – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Ww. wydarzenie miało na celu popularyzację sportu strzeleckiego, doskonalenia umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy, jak również integrację poprzez zdrową rywalizację sportową.

   

   

   

Powrót na górę strony