Sprawy zrealizowane w Biurze Łączności i Informatyki KGP w dniach 04.06 - 10.06.2008r.


W terminie do 10.09.2008 r. nastąpi  realizacja umowy na organizację mobilnej łączności użytkowników wspomagania dowodzenia Mobilnych Terminali Noszonych wraz z  oprogramowaniem. Terminale Noszone przeznaczone są do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji, w sieci PSTD, do których należy Krajowy System Informacji Policji.  - umowa 17/BŁiI/08/MK 978 szt.(MTN)
z przeznaczeniem dla jednostek terenowych Policji.

Do dnia 27.08.2008 r. zostanie zrealizowana umowa na zakup usługi dostępu poprzez GPRS/EDGE dla mobilnych terminali przewoźnych i noszonych (umowa 9/BŁiI/08/WPT). EDGE (skrót od ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) to technologia używana w GSM do przesyłania danych. Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS(oprócz nazwy EDGE używa się też terminu EGPRS), poprawiony został w niej interfejs radiowy, dzięki czemu uzyskano około trzykrotne polepszenie przepływności większości obecnych systemów teoretycznie do 236.8 kbit/s) oraz możliwość dynamicznej zmiany szybkości nadawania pakietów w zależności od warunków transmisji. Specyfikacja technologii EDGE jest rozwijana przez konsorcjum standaryzacyjne 3GPP, które odpowiedzialne jest za rozwój standardów GSM i UMTS. EDGE nazywana jest czasami technologią 2.5G, ponieważ stając się częścią możliwości oferowanych przez GSM, jest elementem ewolucji pomiędzy tymi dwoma standardami.Poglądowy schemat transmisji radiowej w technologii EDGE:

 

Powrót na górę strony