Planowana modernizacja platformy teleinformatycznej

WYDZIAŁ PROJEKTÓW TELEINFORMATYCZNYCH BŁiI KGP

1.    W ramach umowy (18/BŁiI/08) finansowanej ze środków SPOT (Sektorowy Program Operacyjny Transport) zakupiono Mobilne Terminale Noszone umożliwjające bezprzewodowy dostęp do części jawnej systemów informatycznych Policji .


2.    W związku z podpisaną umową (261/BŁiI/07/MK) w terminie do dnia 25.07.2008 r. zostanie zrealizowana dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci PSTD (Policyjnej Sieci Transmisji Danych) do Komend Wojewódzkich Policji (KWP Olsztyn, KWP Wrocław, KWP Rzeszów, KWP Lublin, KWP Gorzów Wlkp., KWP Szczecin, KWP Białystok), co wyeliminuje problemy związane z przepustowością
i wydajnością sieci oraz zwiększy bezpieczeństwo transmisji danych w sieci PSTD i Internetowej.

 


3. W ramach projektu (10/NMF/PL0091/07) finansowego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w terminie do dnia 20.09.2008 r. dla potrzeb wymiany informacji z zakresu Schengen zostanie dostarczony, a następnie zainstalowany sprzęt radiokomunikacyjny (radiotelefony noszone, przewoźne oraz bazowe) dla jednostek terenowych Policji w województwach północnych i wschodnich (Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie)
 

4. 21 maja 2008 r. podpisano umowę na budowę Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania
z uwzględnieniem centrum szkoleniowego Schengen. W ciągu 3 miesięcy z udziałem szkół Policji zostanie wybudowana platforma sprzętowa, która pozwoli na wdrożenie kontentów szkoleniowych zakupionych w ramach środków z Funduszu Schengen w 2007 roku.

Powrót na górę strony