Modernizacja Zamkniętej Sieci Telekopiowej POLIFAX - R

Biuro Łączności i Informatyki KGP przeprowadziło modernizację Zamkniętej Sieci Telekopiowej POLIFAX - R służącej do przesyłania krótkich, pilnych widomości jawnych między KGP, KWP i Szkołami Policji. Modernizacja ta miała na celu zastąpienie starych wyeksploatowanych urządzeń telekopiowych urządzeniami nowej generacji pracującymi w nowych standardach i umożliwiającymi przesyłanie informacji z dużo większą prędkością.  Zakupione urządzenia telekopiowe zostały połączone w sieć o nazwie POLIFAX – Z.

Powrót na górę strony