Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego IT dla komórek KGP

Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego IT dla komórek KGP

Z dniem 14.09.2008r. podpisano umowę nr 157/BŁiI/08/MK dotyczącą zakupu stanowisk dostępowych, komputerów przenośnych oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP. Doposażenie przyczyni się do zwiększenia efektywności i poprawy warunków pracy.

W dniu 08.10.2008r. podpisano umowę nr 124/BŁiI/08/KD na zakup części zamiennych i podzespołów komputerowych dla biur KGP. Przedmiotowy zakup umożliwi doposażenie i rozbudowę istniejących jednostek komputerowych.

Powrót na górę strony