NARADA SZKOLENIOWO-SPRAWOZDAWCZA Szczytno 2008

 NARADA SZKOLENIOWO-SPRAWOZDAWCZA KADRY KIEROWNICZEJ

PIONU POLICYJNEJ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 2008

 

 

 

      W dniach 9-10.10.2008 r. w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie odbyła się cykliczna narada szkoleniowa kadry kierowniczej pionu policyjnej łączności i informatyki z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego, przedstawicieli kierownictwa biur KGP, jednostek terenowych KWP/KSP, szkół policyjnych oraz zaproszonych gości z resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
    Głównym celem spotkania było omówienie i dyskusja dotycząca stanu informatyzacji Policji, z uwzględnieniem realizowanych zadań w garnizonach (projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji, pojawiających się zagrożeń) oraz dalsze kierunki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

 

 

Powrót na górę strony