Dostawa 3223 szt. Mobilnych Terminali Noszonych (MTN)

 

 

W ramach umowy nr 156/BŁiI/08/MK z dnia 23.10.2008 r. dotyczącej „Organizacji mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia” zakupiono 3.223 szt. mobilnych terminali noszonych (MTN), dla biur KGP oraz jednostek terenowych KWP/KSP przeznaczonych do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji. Termin dostawy urządzeń (MTN) nastąpi do dnia 20.12.2008 r. Umowa związana jest z projektem Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) nr 10/NMF/PL0091/07 dotyczącego „Organizacji masowego dostępu mobilnych służb policyjnych do Systemu Informacyjnego Schengen”. Systematyczne doposażenie (MTN) przyczyni się do zwiększenia efektywności i poprawy warunków pracy.

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ILOŚĆ

1.

KWP BYDGOSZCZ

197

2.

KWP GDAŃSK

173

3.

KWP GORZÓW

103

4.

KWP KATOWICE

535

5.

KWP KIELCE

110

6.

KWP KRAKÓW

73

7.

KWP LUBLIN

149

8.

KWP ŁÓDZ

219

9.

KWP OLSZTYN

104

10.

KWP OPOLE

70

11.

KWP POZNAŃ

219

12.

KWP RADOM

198

13.

KWP RZESZÓW

151

14.

KWP SZCZECIN

166

15.

KWP WROCŁAW

210

16.

KSP

433

17.

KGP

113

 

RAZEM

3223

Powrót na górę strony