Zarządzenie Nr 1171 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008r.

W dniu 19 listopada 2008 r. Komendant Główny Policji wydał Zarządzenie nr 1171 "W sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania".

Przedmiotowy dokument opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji Nr 19 poz. 110 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Powrót na górę strony