Kolejne nowe centrale telefoniczne dla Policji


 

W ramach drugiego naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowane jest przedsięwzięcie PL 0234 pn. Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji. Obejmuje ono dostawę, instalację i uruchomienie 90 cyfrowych central telefonicznych w jednostkach organizacyjnych Policji następujących województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na maj 2009 roku.
Realizacja projektu pozwoli na doposażenie jednostek Policji, których działania mają bezpośredni wpływ na ochronę jednego z najdłuższych odcinków zewnętrznej granicy UE oraz na zapewnienie bezpieczeństwa Obszaru Schengen.

Powrót na górę strony