Narada służbowa kadry kierowniczej policyjnego pionu łączności i informatyki WSPol. Szczytno 1-2.10.2009 r.


W dniach 1-2 października 2009 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się zorganizowana przez Biuro Łączności i Informatyki KGP narada służbowa kadry kierowniczej policyjnego pionu łączności i informatyki, z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, insp. Andrzeja Treli.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa BŁiI KGP, jednostek KWP/KSP i SP oraz zaproszeni goście m. in. z resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Głównym celem narady było omówienie i dyskusja dotycząca stanu realizacji w Policji zadań z zakresu teleinformatyki oraz dalsze kierunki rozwoju. Dodatkowo omówiono strategię funkcjonowania pionu w obliczu kryzysu gospodarczego a także wyniki analizy struktur oraz audytu zadań związane z prowadzonymi w Policji działaniami racjonalizatorskimi.
Ponadto w oddzielnych częściach seminaryjno-prezentacyjnych odprawy oraz podczas zorganizowanego bloku prezentacji multimedialnych, uczestnicy narady zapoznani zostali z najnowszymi produktami, usługami i rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie teleinformatyki.

Powrót na górę strony