3900 NOWYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH

2006.12.07 - 3900 NOWYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Do jednostek terenowych Policji na obszarze kraju (również KSP i KGP), dostarczonych zostanie w ciągu najbliższych 4 miesięcy 3900 stanowisk komputerowych z czytnikami kart mikroprocesorowych. Komputery wraz z wyposażeniem peryferyjnym i oprogramowaniem biurowym zapewnią funkcjonariuszom w jednostkach podstawowych Policji dostęp do zasobów systemu SIS II i VIS. Przyjęta formuła podziału uwzględnia docelowy wskaźnik należności 1/5 dotyczący sprzętu komputerowego. Dostawa pozwoli nasycić w pierwszej kolejności jednostki znajdujące się przy zewnętrznej granicy UE, uwzględniając planowany przez BŁiI w ramach niezależnego postępowania przetargowego zakup Mobilnych Terminali Przewoźnych i Noszonych dla potrzeb służb Prewencji i Ruchu Drogowego, które stanowić będą 30 % ogólnej liczby stanowisk dostępowych.

Umowa z dnia 04.12.2006 r. na realizację projektu „Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS – stanowiska komputerowe – dostawa 3900 stanowisk komputerowych wraz z wyposażeniem peryferyjnym i oprogramowaniem biurowym

Powrót na górę strony