Seminarium w CSP w Legionowie

SEMINARIUM W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
8 listopada 2006 r.


W dniu 8 listopada br. na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki KGP zorganizowały seminarium poświęcone systemom łączności i transmisji danych ze szczególnym uwzględnieniem radiolinii.

W czasie prezentacji przedstawiono następujące systemy:


1. Dalekosiężne linie radiowe Aprisa TM XE oraz nowe generacje linii radiowych Truepoint TM”.

Zaprezentowano mikrofalowe linie radiowe - pozwalające realizować transmisję cyfrową drogą radiową, przy osiąganych przepustowościach wynoszących od 2 Mbps do 155 Mbps. W zależności od zastosowań, urządzenia te można wyposażyć w interfejsy E1, E3, STM-1 lub Ethernet. Linia radiowa UHF/1,4GHz pozwalają osiągać zasięgi transmisji rzędu kilkudziesięciu kilometrów.
Przedstawiono też rodzinę mikrofalowych systemów PDH / SDH / ATM typu punkt-punkt. Urządzenia dostępne są dla wszystkich pasm ITU-R w zakresie 7-38 GHz. System pozwala realizować dostęp radiowy do sieci szkieletowych z prędkościami nx2 Mbps i 34 Mbps. Sprzęt ten wyróżnia się wysoką niezawodnością i posiada wbudowaną korekcję błędów (FEC), nowoczesne rodzaje modulacji QPSK i 16QAM oraz możliwość pracy z redundancją, odbioru przestrzennego lub hybrydowego w trudnych warunkach propagacyjnych.


2. Migracji, modernizacji i rozbudowy zintegrowanych systemów łączności w aspekcie łączności radioliniowej.

Przedstawione zostały następujące systemy:
- Zintegrowany System Łączności: przeznaczony do integracji cyfrowych oraz analogowych środków łączności przewodowej ze środkami łączności bezprzewodowej.
- Komputer przenośny typu handheld DGT KARAT 400: przeznaczony do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Wyposażony w procesor INTEL Xscale 400 MHz.
- Cyfrowy rejestrator rozmów NetCRR: umożliwiający zapis w postaci cyfrowej treści połączeń telefonicznych i radiowych. Może współpracować z centralami telefonicznymi, systemem VoIP, pulpitami dyspozytorskimi, sprzętem radiotelefonicznym.


3. Transmisji radiowej.

Przedstawiono rodzinę produktów zapewniającą możliwość budowy łączy radiowych w technologii punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt, z wykorzystaniem technologii OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, zapewniającej transmisję sygnału radiowego na duże odległości. Urządzenia te umożliwiają przesyłanie strumieni danych IP w sieci Ethernet, transmisję głosu w sieciach TDM (E1/T1) oraz VoIP. Pracują w pasmie 3,5 GHz a także w pasmie wolnym w zakresie 5,4 GHz i 5,8 GHz.


4. Rozwiązań zewnętrznych Wi Fi z funkcją mobilności.

Zaprezentowano rozwiązania bezprzewodowych systemów łączności i transmisji danych wykorzystujących standard Wi-Fi IEEE 802.11b: przepływność 11 Mbps, pasmo nielicencjonowane 2,4 GHz, zasięg do 5 km dla połączeń punkt-punkt i do 40 km dla połączeń punkt-wielopunkt. Bezpieczeństwo przesyłanych danych jest realizowane w oparciu o wzmocnione algorytmy szyfrowania i uwierzytelniania użytkowników. Terminale mobilne zapewniają prawidłową transmisję danych przy maksymalnej prędkości do 100 km/godz.5. Łączności i bezpiecznej ochrony informacji.

Przedstawiono i omówiono stację bazową ACCESSNET-T Cube zapewniającą transmisję głosu oraz danych zgodnie ze europejskim standardem cyfrowej łączności trankingowej TETRA. Stacja bazowa może być użytkowana autonomicznie jako jednokomórkowy mobilny system trankingowy, jak również jako rozszerzenie stacjonarnego systemu TETRA, zwiększając np. zasięg lub liczbę dostępnych kanałów łączności istniejącego systemu. Urządzenie może być przenoszone, transportowane oraz montowane na pojazdach. System zamontowany na pojeździe zapewnia łączność także w trakcie ruchu.


6. Wsparcia bezpieczeństwa publicznego.

Zaprezentowano następujące systemy i aplikacje teleinformatyczne:
- System monitoringu: zabezpieczenie ruchu ulicznego, prewencja, monitoring ruchu drogowego, zabezpieczenie demonstracji, manifestacji, rejestracja obrazu, wykorzystanie zarejestrowanych materiałów w postępowaniu dowodowym.
- Mobilne centrum monitoringu przeznaczone głównie do obserwacji, rejestracji i archiwi-zacji zdarzeń z wybranego miejsca.
- Mobilne centrum łączności: główny punkt dowodzenia tzw. „Dowódca Strategiczny” przy jednoczesnym zapewnieniu środków łączności,
- Automatyczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych: wykonywanie zdjęć pojazdów, sygnalizowanie wykrycia pojazdów poszukiwanych, automatyczne, autonomiczne oświetlenie sceny w odległości do 60m, automatyczne wyzwalanie zewnętrznym sygnałem wideo, zapis danych do zewnętrznej bazy danych SQL, My SQL, z użyciem FTP, insertowanie danych pomiarowych, według: daty, miejsca zdarzenia, menu urządzenia oraz oprogramowanie w języku polskim.


7. Wsparcia dowodzenia dla służb mundurowych na przykładzie platformy Contactis.

W prezentacji omówiono technologię UMTS/3G w telefonii komórkowej oraz przykłady jej zastosowania: możliwości przeglądania oraz sterowania kamerami monitorującymi teren. Za pomocą telefonii 3G patrole policyjne mogą pobierać obraz z zainstalowanych w różnych miejscach kamer.


8. Usługi nowej generacji w liniach radiowych.

Przedstawiono nowoczesne linie radiowe PDH/Ethernet (MINI LINK Traffic Node oraz MINI LINK High Capacity), w których uzyskuje się bardzo dobre parametry transmisji przy przepływności do 800 Mbit/s. Urządzenia wyposażone są w następujące interfejsy: E1, STM-1, Ethernet 10/10/1000 BaseT, E1-ATM. Systemy linii radiowych rodziny MINI LINK znajdują główne zastosowanie w radiowych sieciach dostępowych oraz w miejskich sieciach szkieletowych.Oprócz prezentacji teoretycznych zorganizowano praktyczne pokazy oferowanych systemów i urządzeń.
Powrót na górę strony