Policyjne systemy informatyczne - zwiększenie dostępu

2006.12.11 - POLICYJNE SYSTEMY INFORMATYCZNE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU

Biuro Łączności i Informatyki KGP zakończyło kolejny etap realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych mający na celu zwiększenie upowszechnienia dostępu terenowych jednostek Policji do policyjnych systemów informatycznych.

W ramach przedmiotowych projektów zakupiono między innymi 1330 stanowisk dostępowych oraz wykonano lokalne sieci komputerowe we wszystkich jednostkach szczebla podstawowego KMP/KPP/KP/RD.

Powrót na górę strony