Zarządzenie nr 937 z dnia 05 października 2006r.

2006.12.06 - ZARZĄDZENIE NR 937 Z DNIA 05 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU K-TA GŁÓWNEGO POLICJI

Uprzejmie informujemy, że dnia 5 października 2006r. Komendant Główny Policji wydał Zarządzenie nr 937 "W sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz Policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania".

Ww. dokument opublikowany został w Dzienniku Urzędowym nr 15 Komendy Głównej Policji z dnia 31 października 2006r.

Powrót na górę strony