Wydział Obsługi Radiokomunikacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP posiada do upłynnienia następujące urządzenia:

Wydział Obsługi Radiokomunikacyjnej Biura Łączności i Informatyki KGP posiada do upłynnienia następujące urządzenia:

1. Urządzenie telegrafii wielokrotnej typu TgFM 120/48, rok produkcji 1986

2. Urządzenie telegrafii wielokrotnej typu TgFM -24, rok produkcji 1986.    

Jednocześnie informuję, że wyżej wymienione urządzenia są uszkodzone i noszą ślady znacznego zużycia po 23-letniej eksploatacji.Ewentualne potrzeby proszę zgłaszać do 18.12.2009 roku.

Do uzgodnień roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczono nadkom. Dariusza Jagodzińskiego tel. 22 60-144-89.

Powrót na górę strony